Audison DA1 bit

Кратко описание:

Модул за интегриране на висок клас звуков процесор
към специфични фабрични аудио системи. (Audi, BMW, Mercedes, Porsche)

Цена: 899 лв.

Позволява директен трансфер на MOST сигнал към оптичен за постигането на високо качествно на звука.
DA1 bit всъщност включва TOSLINK оптичен изход за Audison Bit One/ Bit Ten D за трансфер на данни в PCM формат 16bit - 44.1kHz или 48kHz
(в зависимост от спецификацията на автомобила) като се запазват аудио контролите на фабричния OEM плейър като ниво на звука, баланс и звукови настройки.
DA1 е програмируем, чрез SD карта и специализиран софтуер за връзка с различните автомобили.
Позволява връзка с няколко различни производителя като : Audi, BMW, Mercedes и т.н.
DA1 bit е проектиран за лесно връщане към фабричния вид на аудио системата в случай на смяна на автомобил.
При инсталиране на продукта не се променя нищо в инсталацията на автомобила.

Подробни данни
Съвместимост с автомобили
Техническа спецификация