Audison Prima ASP module

Кратко описание:

ASP модулът е необходим в случаите когато системата на автомобила прави първоначална проверка на импеданса на инсталиранети фабрични говорители.

Ако проверката не открие търсеният импеданс аудио системата на автомобила се изключва и индикира проблем
Чрез ASP модулът се симулира импедансната характеристика при първоначалният чек на системата.
 

Цена: 79 лв.