HERTZ DRC HE - Remote for DSP H8

Кратко описание:

Специализирано дистанционно управление за процесор HERTZ DSP H8

Позволява управление и настройки без използване на лаптоп
 - избор между 2 предварително направени звукови настройки 
 - избор на источник на звук - AUX / Opucal/ Digital imputs; 
 - регулиране и настройка на главните аудио характеристики - volume, balance, fader and subwoofer volume

Цена: 139 лв.