MED MIC MEC LW Механичен датчик

Кратко описание:

Добълнителен безжичен сензор за механично преместване с възможност за включване към аларми от серията MED11.5

Подходящ за охрана на отварящи се панели, врати или процзорци и тн
работи с радиовълни и има захранване с батерия 

Цена: 75 лв.

Strenghts
Suitable for motor home, camper and caravan.
Designed for windows and portholes protection, in particular for SEITZ ones

Technical features
Via radio signal transmission:easy installing.
Self-learning.
LED to signalize its working and to check the internal battery.
Supplied with adapter for easy fix on all kind of windows.
Battery holder drawer