Monacor ATT-3100PEU Attenuator

Кратко описание:

Регулатор на звук за монтаж в конзолна кутия.

Мощност: 100W на  100V.

Цена: 78 лв.

Вградено приоритетно реле - 24V.
Степени на усилване: 10 изключено.
Размери: 80x80x45 мм.