Pandora DWM 502

Кратко описание:

Модул за вдигане на прозорци 

Модулът е предназначен за последователно управление на четири прозореца
и люк на автомобила в една посока, при условие, че автомобилът има 
монтирани електрически задвижвания на прозорците. Модулът може да се 
управлява от сигнал, генериран от алармата на колата или друго устройство, 
когато се активират или затварят ключалките на вратата, както и от фабрични модули, за които са осигурени „отрицателни“ или „положителни“ задействащи входове и импулси.

Цена: 84 лв.

.