Stealth RG79HTLS Additional Laser Detector

Кратко описание:

Допълнителен външен лазерен детектор предназначен за свързване към Радарният детектор Stealth RG79HT в случаи на екранирани прозорци и за повишаване чуствителността и точността на отчитане.
С него се подобрява значително отчитането на съвременните полицейски свръхточни лазерни радари от типа "Трииноги

Лазерният датчик не може самостоятелно да бъде използван, а само в комбинация с RG79HT посочен на снимката!!!

Цена: 205 лв.