Harley Davidson - 6 Channel Sound Installation

Пълно оборудване на класически Harley Davidson без промяна на конструкция и декоративни елементи. Изцяло монтажът е направен в оригиналните за това места. Инсалирани са 6 говорителя - 2 предни горни до кормилото, 2 предни долни пред краката и 2 задни в куфарите. Добавен е морски 4 канален D-Class усилвател HERTZ Marine HMP 4D. Главното устройство е Pioneer MVH-S410BT - удобен плейър за MP3 FLAC файлове, с Hands Free Bluetooth възможности и дистанционен контрол.