Условия рекламации и връщане на стока

Онлайн магазин E-АВИТЕЛ  дава възможност, ако не сте напълно удовлетворен от закупената от нас стока, да я рекламирате и/или върнете и/ или замените при следните условия.

Връщане на стоки

1/ При получаването на стоката е необходимо незабавно да я прегледате и в случай, че констатирате видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи, които и да са от изискваните от българското законодателство, незабавно да ce информира лицето, извършващо доставката.
2/ В противен случай стоката се смята за одобрена и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.

3/ Потребителят има право да върне  стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Крайният срок за връщане на стоката обратно на ТЪРГОВЕЦА е преди изтичането на 14-дневния срок.

4/ Необходимте условия, да бъде върната стока са следните:

·         Стоката не отговаря на описаните и заявени от производителят параметри;

·         Стоката е върната със същите куриерски услуги, с които е получена.

·         Стоката трябва да е в пълна окомплектация (кашони, книжки, дискове, пликове и т.н.), с непроменен софтуер и непроменен и ненаранен външен вид.

·         Пратката е придружена от съпътстващите я документи.

·         Преди обратно изпращане на пратката, сте уведоммили оператор на E-АВИТЕЛ  

·         При отказ от стока която не е с транспорти дефекти или отговаря на описанието транспортните разходи са за сметка на купувача

На право на връщане не подлежат стоки, които не отговарят на тeзи условия.

5/ E-АВИТЕЛ  може да Ви предложи друг продукт на същата или по-голяма стойност или да Ви върне парите в срок до 30 дни след връщането на продукта.

6/ При подмяна на продукт с друг продукт / модел по желание на клиента,или отказ от продукта куриерските услуги са за сметка на клиента.

Извадка от Закона за защита на потребителите с последно изм. ДВ. бр. 23 от 27 март 2009 г.:
Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:
1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;
2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги.
(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.


* E-АВИТЕЛ  си запазва правото да откаже връщане на стоката в специални случаи, които не са описани в условията за връщане.

При възникнали проблеми с продукта след приемането му от куриера и по време на експлоатация, моля обърнете се към указаните гаранционни сервизи във вашият град.

За всички останали въпроси, помощ при инсталация, настройка или начин на работа на продукта, по всяко време може да потърсите съдействие от специалистите на E-АВИТЕЛ.


Възстановяване и връщане на заплатени суми.

1/ Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемането на пратката от наша страна, след като сме се уверили в нейната цялост и функционалност.

2/ Връщане на суми заплатени по банков път става само чрез банково плащане.

3/ Връщане на суми заплатени с карта става чрез кредитната транзакция по картата от която е направено плащането в български левове.

4/ В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента освен транспортните такива:
•    Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
•    Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
•    Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.
 
5/ Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

6/ Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от АВИТЕЛ партньорите на АВИТЕЛ и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от АВИТЕЛ, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

7/ В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

8/ На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП ТЪРГОВЕЦЪТ има право да възстнанови  на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалена стойност на закупената стока при следните ситуации:
      -
отбивака 15%  от заплатената сума когато стоката е в лош търговски вид /нарушена или липсваща опаковка
    
 - отбивака 25%  от заплатената сума когато стоката е използвана или има следи от употреба в рамките на тези 14 дни и това определено личи и може да бъде установено при оглед.

Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в
социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Сайта. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време
Формуляр за предявена рекламация можете да изтеглите тук